Bestilling af ophold
Bestilling af ophold kan ske på: www.mtbiharzen.dk eller på telefon: 5378 1020.
Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt og senest indenfor 24 timer.

Faktura
Når vi bekræfter dit ophold, modtager du en faktura fra os (MTBmedia) med betalingsbetingelser og betalingsoplysninger. På fakturaen fremgår de ydelser, som er inkluderet i det bestilte ophold. Disse oplysninger meddeler vi til hotellet inden din ankomst. På fakturaen vil dit booking-/reservationsnummer fremgå. Øvrige ydelser som eksempelvis turistskat (Kurtaxe) skal du afregne direkte med hotellet. Kontroller venligst alle oplysninger inden betaling.

Ankomst og afrejse
Ankomst- og afrejsetidspunkter fremgår af fakturaen. Ankommer du til destinationen
senere end kl. 20.00 skal du aftale det direkte med hotellet – dog er MTBmedia også gerne behjælpelig med dette.

Betaling
Bestillingen er bindende, når den er bekræftet af MTBmedia. 
• Ophold bestilt med mindre end 7 uger til ankomst: Det fulde beløb skal betales straks
• Ophold bestilt med mere end 7 uger til ankomst: Der forfalder depositum på 35% af opholdets pris til betaling straks og faktura på restbeløb skal betales senst 6 uger før ankomst.
Du kan betale faktura(er) via bankoverførsel eller med kreditkort. Vi sender dig en bekræftelse for modtaget betaling når den er registreret på vores konto.
Husk altid at påføre fakturanummer på din(e) indbetaling(er) til os. 

Afbestilling og ændringer
I følge forbrugeraftaleloven er der ikke fortrydelsesret på køb af rejser. Vi ønsker selvfølgelig at være fleksible og behjælpelige overfor vores gæster, så ønsker du at ændre din rejseperiode kan du kontakte os. Det koster et gebyr på. kr. 250,- DKK at få ændret rejseperioden.

Afbestillingsforsikring
Vi anbefaler vores gæster at tegne en afbestillingsforsikring, som sikrer jer det indbetalte beløb refunderet, og dækker afbestilling i tilfælde af akut opstået lægedokumenteret sygdom, dødsfald eller ulykkestilfælde hos rejsedeltageren selv, eller nærmeste familie. Udover dette henviser vi til Europæiske Rejseforsikrings forsikringsbetingelser: https://www.europaeiske.dk/globalassets/gemensamt/danmark/pdf/betingelser/Arsafbestilling -Europa- 4108.pdf”

Afbestilling skal straks foretages til MTBmedia og behørig dokumentation skal i alle tilfælde fremsendes til forsikringsselskabet, f.eks. lægeerklæring, politirapport el. lignende. Udgift hertil er for egen regning. Afbestillingsforsikring skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen, dog senest inden opholdet betales. Ved afbestilling mistes under alle omstændigheder indbetaling af præmien for afbestillingsforsikringen, samt ekspeditionsgebyret.

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• Mailadresse
Personoplysningerne registreres hos os og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Vi videregiver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart. Vi kan dog videregive oplysninger til udvalgte og betroede tredjemænd, der er berettiget til at benytte dine personlige oplysninger med henblik på at levere de ydelser, som du har bestilt. Som registreret hos MTBmedia har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til os via mail: mtbiharzen@gmail.com.

Reklamation
Vi bestræber os på at din ferie bliver perfekt. Skulle der være noget som du ikke finder tilfredsstillende, skal du straks kontakte hotellet, så de har mulighed for at afhjælpe manglen med det samme. Hvis det fortsat ikke er tilfredsstillende skal du kontakte os så vi kan hjælpe, MENS I stadig er på rejse. Venter I til hjemkomsten har vi desværre ikke mulighed for at udbedre problemet. Er I stadig utilfredse med behandlingen skal I inden 2 uger efter hjemkomst sende os en mail med en beskrivelse af forløbet. Vi vil herefter videresende klagen til hotellet med anmodning om en skriftlig redegørelse.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse
Under særlige omstændigheder – såsom uforudsete ændringer i moms, skatter, afgifter, valutakurser og force majeure - forbeholder MTBmedia sig ret til ændring af priser. MTBmedia tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

Arrangørens ansvar
MTBmedia er ansvarlig for at gennemføre rejsen i henhold til aftalebekræftelsen. MTBmedia er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og/eller aflysninger pga. force majeure eller force majeure lignende hændelser, dvs. hændelser som arrangøren ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge. MTBmedia påtager sig f.eks. intet ansvar for ændringer, forsinkelser mv., der er en følge af aftalebrud, tekniske problemer med bil eller fly, bagagebånd mv., overenskomstmæssige strejker, vejrforhold mv. som MTBmedia er uden indflydelse på.

Syge- og rejseforsikring
I bør undersøge om jeres familie/husstandsforsikring dækker sygdom, hjemtransport, bagage & særligt ansvar under rejse efter international ret. Dækning efter dansk ret er oftest utilstrækkelig i udlandet. Vi anbefaler meget at I tegner en rejseforsikring, og vi påtager os intet ansvar for manglende forsikringsdækning. En for denne rejse, eller en årsforsikring som dækker i Europa eller en som dækker i hele Verden. Husk Rødt SOS-kort (fås hos dit forsikringsselskab) ved kørsel i udlandet. Husk det blå sygesikringskort og Pas. Læs mere om sygesikringskortet her: https://www.borger.dk/sider/eu-sygesikringskortet-det-blaa-kort.aspx. Uudnyttede ydelser Refunderes ikke.

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til MTBmedia på +45 5378 1020 eller mtbiharzen@gmail.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. 

Vi tager forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

Ophold sælges uden transport til og fra destinationen.

Generelt
Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder ovenstående handelsbetingelser for MTBmedia v/Morten Nielsen, Stjernevænget 33, 5592 Ejby, gældende i forholdet mellem sælger og køber.

MTBmedia tager forbehold for trykfejl og prisændringer forårsaget af kursændringer, skader og afgifter, samt andre ændringer, som er uden for sælgers indflydelse.

MTBmedia
Morten Nielsen
Stjernevænget 33, 5592 Ejby
Mail: mtbiharzen@gmail.com
Tlf.: +45 5378 1020
CVR.: 28401582
MTBmedia er medlem af rejsegarantifonden nr. 2649

Se fotos fra hotellet

tryk her